Sluiskiltunnel

De brug bij Sluiskil over het Kanaal van Gent naar Terneuzen is een knelpunt voor het wegverkeer. De brug staat gemiddeld 23 keer per dag open voor scheepvaart. Dat is wel meer dan vijf uur! Dit zorgt voor lange wachttijden. Een oplossing komt dichterbij: de Sluiskiltunnel.

 

© Joop van Houdt