Watersnoodmuseum vijfde caisson

Watersnoodmuseum vijfde caisson

© Joop van Houdt